Miljöplan

Miljöplan

Målsättning

J&R skall bedriva sin verksamhet med så liten negativ mijöpåverkan som möjligt. Därför har följande  åtgärder vidtagits:

Avfallshantering projekt

Källsortering enligt nedan
 Gipsavfall
 Plåt och järnskrot
• Brännbart
 Blandat avfall

Avfallshantering kontor

Källsortering enligt nedan
• Kontorspapper
 Tidningspapper
 Farligt avfall: t ex. batterier, kemikalier mm.
 Wellpapp
 Lysrör
 Glödlampor
 Lågenergilampor
 Aerosoler
 Plastsortering
 Färgat glas

Materialhantering

• Då noggrann mängdning av material sker före beställning, så kan spill och felbeställningar minimeras.
• Fuktmätning skall utföras på trä i konstruktioner som ev. varit utsatt för fukt, och dokumenteras i egenkontrollen. Naturligtvis byggs inget fuktigt material in i någon konstruktion.
• Fuktmätning i betonggolv innan golvläggning skall utföras och dokumenteras tills betonggolvet är beläggningsbart.

Transporter

• Samordning av leveranser och transporter skall ske i största möjliga mån för att minska utsläpp av växthusgaser.
• Vi strävar efter att våra transportbilar aldrig skall gå tomma, utan alltid ha någon last.
• Samåkning sker om så är möjligt.

Elkonsumption för verksamheten (fastighet och produktion)

• J&R köper sedan 2008 miljömärkt el.
• Uppvärmning med värmepumpar.
• LED-lampor på kontorsdelen.
• J&R:s egen fastighet är under 2013 och 2014 tilläggsisolerad för att bl a minska erförbrukningen.
• Nytt styrsystem är installerat våren 2021 på J&R:s egen fastighet för optimering av ventilation och värme.

Fordonpark och inventarier

• J&R har en modern fordonspark och har som målsättning att successivt byta ut den till miljöfordon.
• Tre st Euro 6-klassade bilar inköpta under 2022 resp. 2023.
• En Euro 6-klassad lastbil inköpt våren 2019.
• Fem st Euro 6-klassade bilar inköpta vintern 2021.
• En st elhybridbil inköpt 2023.
• Några fordon körs på HVO 100 (fossilfritt bränsle).
• J&R äger sina inventarier och vårdar dessa, vilket bidrar till mindre oplanerade inköp/onödig konsumtion.

Arbetsmiljö

• Egna liftar.
• Egen Combistrong ställning.
• Egna trapptorn och ställningar.
• Egen combisafe.
• Personalkurser i lift, HLR, truck och hjullastare.

Ovan bidrar till att J&R kan ha full kontroll på skyddsarbeten på projekten, och kan använda sig av väl beprövade skyddsåtgärder som är kostnadseffektiva.

Övrigt

 Nästan alla möten sker digitalt, t.ex. via Teams.

Miljömål

J&R:s miljömål är att vi skall försöka uppnå mätbara positiva miljöeffekter i vår verksamhet.
Detta redovisas årsvis enligt nedan.
J&R har hittills färdigställt ett Miljöbyggnad Brons projekt och nio Miljöbyggnad Silver projekt.
Fem av Miljöbyggnad Silver projekten har klarat verifieringskraven och är godkända.
De fyra övriga Miljöbyggnad Silver fastigheterna är inne i verifieringsfasen, varav tre är preliminärt certifierade.
Vi har även tre nya Miljöbyggnad Silver projekt som kommer att vara färdigställda under 2023 respektive 2024.
J&R har även fått en preliminär beställning på ett byggprojekt som skall bli ett Breeamprojekt nivå EXCELLENT.
Sedan tidigare har vi även producerat några Green Building Byggnader.
Ett annat miljömål är att minska mängden blandat avfall, och utöka sorteringen genom fler avfallsfraktioner.
Vi har och kommer att uppföra solcellsanläggningar på byggnaders tak.
Ett solcellsprojekt är Sveriges hittills största på tak.

Lerum 2023-04-28

JOHANSSON & REHN BYGGNADS AB

Erik Johansson

Scroll to Top