Dataskyddspolicy

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR hos Johansson & Rehn Byggnads AB.

Information om personuppgiftsbehandling
⦁ lntroduktion
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av persondata.
I informationen refererar ”du” och ”dina” till den person/företag vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

⦁ Allmänt

J&R är personuppgiftansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679).
Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk eller juridisk person).

Hos J&R tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
⦁ Vi värnar om din integritet, och är alltid hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
⦁ Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
⦁ I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller i samband med garantiåtaganden.
⦁ Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
⦁ Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

⦁ Vilken information samlar J&R in om dig ?

For att fullgöra vårt arbete gentemot dig som anställd, beställare och leverantör behöver vi samla in följande:
⦁ Ditt namn.
⦁ Ditt personnummer/organisationsnummer.
⦁ Ditt kontonummer och bankuppgifter.
⦁ Anhörigs namn och telefonnummer.
⦁ Sjukintyg/Läkarintyg/Försäkringsärenden.
⦁ Din e-postadress.
⦁ Din postadress.
⦁ Din leveransadress.
⦁ Ditt telefonnummer.
⦁ Dina kontaktuppgifter.
⦁ Foto för ID06.

⦁ När samlar J&R in din information ?

J&R samlar in dina personuppgifter när du som anställd hos oss eller när du som beställare/underentreprenör/leverantör beställer ett jobb, utför tjänster eller levererar material åt oss.

⦁ Hur använder J&R din information ?

Vi samlar in och använder uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

⦁ Hantera din lön.
⦁ Hantera ditt konto.
⦁ Hantera dina personuppgifter.
⦁ Behandla din beställning/kontrakt.
⦁ Behandla betalningar.
⦁ Leverera produkter.
⦁ Skicka information .

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet.
De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen och alltid med stöd av en laglig grund.

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

⦁ Registrerades rättigheter.

Du har rätt att 1 ggr/ar begära information om dina personuppgifter som vi behandlar, och du har när som helst rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.
I detta fallet vill vi att du mailar info@johansson-rehn.se och berättar vad du vill att vi skall åtgärda.

Om du har frågor, vill lämna ett klagomål eller har synpunkter på hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss på tel.0302-24880.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen GDPR kan du gå in på Integritetsskyddsmyndighetens IMY webbplats: https://www.imy.se , där finner du all information du behöver.

⦁ Kontakt.

Du kan kontakta oss via:

Adress: Johansson & Rehn Byggnads AB Box23
443 21 LERUM

Telefon: 0302-24880.

E-post: info@johansson-rehn.se

Lerum 2018-05-01
JOHANSSON & REHN BYGGNADS AB

Scroll to Top